Kody UDI – klasyfikacja wyrobów medycznych

Kody UDI – klasyfikacja wyrobów medycznych

W przypadku takich produktów farmaceutycznych niezbędna jest ich właściwa klasyfikacja. Służy ona do usprawnienia identyfikacji poszczególnych preparatów. Doskonale sprawdzają się w tym zakresie kody UDI. Są one niepowtarzalne i przypisywane do konkretnych substancji czy narzędzi. Klasy wyrobów medycznych we wspomnianym standardzie zostały uznane za globalny system pozytywnie wpływający na pracę placówek zajmujących się leczeniem chorych. Zapraszamy do zapoznania się z dokładniejszymi informacjami na temat opisywanego rozwiązania!

Co trzeba wiedzieć o kodach UDI dla wyrobów medycznych?

Właściwe w kontekście dopasowania do danego schorzenia leki czy narzędzia przydatne przy zwalczaniu chorób lub minimalizowaniu ich skutków powinny zawsze trafiać do odpowiednich pacjentów. Kody UDI dla wyrobów medycznych to klasyfikacja pozwalająca na bezproblemową identyfikację opisywanych produktów. Takie unikalne identyfikatory najpierw muszą zostać wygenerowane i poprawnie przypisane, a następnie umieszcza się je np. na opakowaniach lub etykietach. Łatwe odczytanie klasy pozwala personelowi placówek świadczących usługi z zakresu ochrony zdrowia na zastosowanie rekomendowanych działań związanych z magazynowaniem środków, a także ich podawanie osobom chorym.

Ważną częścią oprócz samego przydzielania kodów UDI dla wyrobów medycznych jest uwzględnienie klasyfikacji na produktach służących do ich przechowywania. Z tego względu proponujemy gotowe, nowoczesne rozwiązania doskonale nadające się właśnie do tego celu. Dzięki nim w prosty sposób można umieścić na wspomnianych etykietach oraz opakowaniach klasę danego preparatu lub narzędzia.

System zarządzania etykietami – czemu jest tak istotny w kontekście kodów UDI?

Obecnie przy przygotowywaniu leków i innych środków farmaceutycznych kod UDI stanowi kluczową informację dla osób zajmujących się dystrybucją tego typu wyrobów medycznych. Klasyfikację można przeprowadzić za pomocą specjalnego środowiska do projektowania i zarządzania etykietami. Są one tworzone w taki sposób, by spełniać wszelkie wymogi odnośnie do opisywanego standardu. Dostępny w naszej ofercie edytor to wygodne w użyciu narzędzie do umieszczania m.in. wspomnianych klas preparatu na elemencie opakowania zawierającym specyfikację samego środka.

Zadbaliśmy o to, by formularze drukowania były jak najprostsze i usprawniały pracę osobom obsługującym system zarządzania etykietami. Co więcej, znakowanie realizuje się zarówno stacjonarnie, jak i zdalnie – z wykorzystaniem technologii chmury danych. Kody UDI są w razie potrzeby modyfikowalne, przy jednoczesnym wglądzie do poprzednich wersji projektów. To idealny sposób na tworzenie właściwie opisanych opakowań, w których docelowo mają znaleźć się wyroby medyczne. Klasyfikacja zgodna z obowiązującym standardem to niezwykle istotna część przygotowania produktów stosowanych w placówkach ochrony zdrowia. Z tego względu warto postawić na sprawdzone narzędzie w postaci naszego systemu do zarządzania etykietami. Umieszczenie na nich klasy środka jest szybkie i wygodne – zachęcamy do składania zamówień na proponowane rozwiązanie.

Czym są wyroby medyczne i ich klasy?

Podejmujemy się współpracy z przedsiębiorstwami z szeroko pojętej branży medycznej, które zajmują się dostarczaniem na rynek rozmaitych wyrobów medycznych i chcą usprawnić swoją działalność pod kątem logistycznym. Wśród produktów mogących podlegać oznakowaniu za pomocą naszych rozwiązań znajdują się wszelkiego rodzaju artykuły, włącznie z tymi podlegającymi szczególnym procedurom higienicznym, jak np. opatrunki, produkty sterylne, pojemniki na krew czy zastawki serca.

Usprawnienie procesu zarządzania wyrobami medycznymi poprzez precyzyjne oznakowanie wpływa zarówno na wydajność pracy aptek i placówek służby zdrowia, jak i bezpieczeństwo samych artykułów. Dzięki możliwości szybkiego i precyzyjnego rozpoznania ich klasy pracownicy punktów farmaceutycznych, szpitali, przychodni czy innych obiektów mogą postępować z nimi w prawidłowy sposób, dbając o zachowanie ich właściwości poprzez odpowiednie magazynowanie czy transportowanie.

Klasy wyrobów medycznych mają uniwersalny charakter i są stosowane przez podmioty z branży farmaceutycznej oraz medycznej w skali ogólnoeuropejskiej. Obowiązują na poziomie unijnym i są ustalane przez wytwórców, jednak w razie komplikacji z oznakowaniem może ona zostać rozstrzygnięcia przez prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na mocy wydanej przez niego decyzji administracyjnej.