Rozwiązania głosowe

Rozwiązania głosowe

Kompleksowe narzędzia WMS do zarządzania magazynem można wzbogacać o nowoczesne moduły, które pozwalają jeszcze bardziej zwiększyć funkcjonalność oprogramowania tego typu. Jednym z proponowanych przez nas rozwiązańgłosowe systemy kompletacji zamówień ibcsVoice. To doskonały sposób na usprawnienie i optymalizację wszelkiego rodzaju procesów zachodzących w miejscu składowania czy przeładunku poszczególnych towarów. Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami opisywanego modułu!

Jak działa głosowy system kompletacji zamówień ibcsVoice?

Sprawne zarządzanie magazynem oznacza konieczność szybkiego i bezproblemowego wymieniania informacji pomiędzy poszczególnymi jego działami. Najwygodniejszym dla pracowników rozwiązaniem jest głosowy system kompletacji zamówień – np. proponowany przez naszą firmę program ibcsVoice. Wykorzystuje on terminale, zestawy słuchawkowe i konsolę administracyjną, tworząc środowisko zapewniające swobodny przepływ danych. Pierwszy z wymienionych elementów służy do rozpoznawania głosu i używa się go w celu wykonania konkretnej czynności przez WMS. Komunikaty są następnie przekazywane do osób podłączonych do proponowanego rozwiązania w postaci głosowego systemu kompletacji zamówień ibcsVoice.

Cały proces odbywa się szybko i sprawnie – poprzez zastosowanie technologii bezprzewodowych. W przypadku połączenia z WMS wykorzystywane są wewnętrzne sieci Wi-Fi, a do poszczególnych elementów zestawu stosuje się ponadto technologię przesyłania danych Bluetooth. Warto przy tym wspomnieć, że dostępne w naszej firmie rozwiązanie w postaci systemu kompletacji zamówień takiego jak ibcsVoice jest w pełni konfigurowalne. Duża liczba dodatkowych modyfikacji pozwala przygotować interfejs do użytku w konkretnych warunkach dwustronnego przesyłania komunikatów głosowych.

Co daje korzystanie z ibcsVoice?

Opisywane rozwiązanie gwarantuje zatrudnionym osobom przede wszystkim zwiększony komfort pracy. Wszelkiego rodzaju komendy czy informacje są odbierane i wysyłane poprzez zestaw słuchawkowy, który jest z kolei bezprzewodowy. Sprawia to, że w każdym momencie działania pracownik ma wolne ręce i może realizować zadania na swoim stanowisku. Głosowe systemy kompletacji zamówień, do których zalicza się ibcsVoice, dają ponadto możliwość potwierdzenia wydawanych zaleceń. Przekłada się to z kolei na unikanie nieporozumień w komunikacji między działami, sprawniejsze funkcjonowanie magazynu, a nawet ograniczenie ewentualnych strat powstałych w wyniku podjęcia błędnych decyzji przez poszczególne osoby zatrudnione w hali.

Warto też zwrócić uwagę na samą charakterystykę działania rozwiązania głosowego w postaci systemów kompletacji zamówień. Połączenie z oprogramowaniem ibcsVoice jest osiągane w pełni bezprzewodowo, co przydaje się np. w chłodniach i mroźniach, ale też wielu innych miejscach, w których pracownicy noszą rękawice ochronne. Utrudniają one obsługę klawiatury czy ekranów dotykowych. Problemów tego typu można uniknąć, wykorzystując wspomniane rozwiązanie głosowe – zachęcamy do jego wdrożenia w magazynie oraz połączenia z oprogramowaniem WMS.