Systemy rozpoznawania obrazu ( MVS )

Systemy rozpoznawania obrazu ( MVS )

Innowacyjne systemy rozpoznawania obrazu MVS (Machine Vision Systems) oparte na sztucznej inteligencji pozwalają na zautomatyzowanie procesów skanowania, identyfikacji oraz kontrolowania obiektów i zasobów bez udziału nadzoru człowieka. To, co wyróżnia tę technologię, to stała, powtarzalna precyzja i skuteczność w opcji 24/7. Te właściwości sprawiają, że te nowatorskie rozwiązania są wykorzystywane w wielu sektorach gospodarki narodowej.

Przykłady zastosowań systemów rozpoznawania obrazu

W branży spożywczej MVS pozwala na rejestrowanie i weryfikację składu produktów żywnościowych, kontrolę zgodności oznakowań, rozpoznawanie uszkodzonych opakowań czy wykrywanie zanieczyszczonych i przeterminowanych artykułów. W przemyśle motoryzacyjnym system wizyjny gwarantuje zachowanie zgodności wytwarzanych towarów z normami technicznymi i standardami ISO na wszystkich etapach procesu produkcyjnego.

Technologia rozpoznawania obrazu automatycznie identyfikuje stopień poprawności montażu, jakość pomalowania, szczelność układów, poziom zabezpieczeń, poprawność oznakowania. W rezultacie zapobiega to wysyłaniu wadliwego towaru i uniknięcie uciążliwych reklamacji oraz kar umownych.

Rodzaje i funkcjonalności systemów MVS Ibcs

Technologia MVS może występować w systemie rozpoznawania obrazu:

  • 2D – który pozwala na identyfikację oraz inspekcję obiektów posiadających wyraziste kolory, teksturę lub indywidualne kody. Ten standard skutecznie wykrywa niedokładne wykonane powłoki malarskie, pęknięcia i inne uszkodzenia powierzchniowe,
  • 3D – sprawdza się tam, gdzie produkty są do siebie podobne pod względem kolorystycznym i wymagają oceny większej liczby parametrów, takich jak np. wymiary, objętość, ułożenie w opakowaniu i kształt. Wykrywają zarówno zarysowania, jak i wgniecenia lub niepoprawny montaż.

Systemy rozpoznawania obrazu Ibcs zostały wyposażone w funkcjonalności OCR i OCV. Ich zadaniem jest weryfikacja znaków umieszczonych na produktach. Moduły sprawdzają zgodność numerów partii, daty produkcji, ich ważności oraz czytelność etykiet.